BATSBIRDS FINAL LOGO

Diensten

Van nestkasten tot amfibieschermen

Bij Bats & Birds kunnen we u diverse diervriendelijke oplossingen aanreiken, die de biodiversiteit ten goede komen. Denk maar aan vleermuiskasten en amfibieschermen. Hieronder vindt u een overzicht van ons takenpakket:

Vleermuisschermen plaatsen

We installeren tijdelijke of permanente (ingemetselde) nest- en kraamkasten voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.

Woningen, kantoren en complexen maken we ongeschikt. Daarbij leveren we o.a. exclusion flaps en maatwerk i.o.m. een ecoloog.

Via amfibieschermen helpen we kikkers en padden om tijdens de tweejaarlijkse trek veilig hun oversteek te maken.

Vleermuisschermen vormen oriëntatiepunten die een alternatieve vliegroute aanduiden wanneer er weinig bomen zijn.

Nest- en kraamkasten plaatsen

Wij installeren nest- en kraamkasten voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Over die voor vleermuizen in het bijzonder geven we u een extra woordje uitleg.

Omdat vleermuizen zelf geen nesten kunnen bouwen en zich vaak in bestaande kieren of spleten nestelen, worden ze kwetsbaar voor eventuele veranderingen zoals verbouwingen. Daarom is een veilige nest– of kraamkast onontbeerlijk.

Hun verblijfplaatsen zijn namelijk wettelijk beschermd, aangezien vleermuizen erg handig zijn om muggen en andere plaaginsecten in toom te houden. U mag hun verblijfplaats dus enkel slopen als u een nieuwe opbouwt.

Wij kunnen zowel tijdelijke als permanente kasten ontwerpen en plaatsen, die we (on)zichtbaar inbouwen. Daarbij heeft u de keuze uit kleine prefabmodellen en grote maatkasten. Bovendien kunnen we u advies verlenen over welke modellen het beste bij uw pand passen. Hieronder lijsten we kort op welke kasten we kunnen maken:

  • tijdelijke kasten: vleermuizen, gierzwaluwen & huismussen
  • ingemetselde kasten: vleermuizen, gierzwaluwen & huismussen
  • specials/maatwerk: vleermuizen & slechtvalken
Kraamkast verticaal aaan huis
Gerecycleerde exclusionflap

Ongeschikt maken (volgens ecologisch protocol)

  • woningen, kantoren & complexen ongeschikt maken
  • weringsborstels leveren & plaatsen
  • exclusion flaps leveren & plaatsen
  • maatwerkoplossingen i.o.m. ecoloog

Amfibieschermen plaatsen

Amfibieschermen zijn een uitstekende oplossing om kikkers en padden tijdens de tweejaarlijkse trek veilig te helpen oversteken. Met de recyclebare schermen die niet scheuren of breken en waterdicht zijn, vermijden we dat de dieren overreden worden in het drukke verkeer.

Zelfs klein wild kunnen we ermee beschermen omdat we ze met gaas combineren. De rollen zijn maar liefst 25 m lang en hebben een lichte nerfstructuur, die licht niet terugkaatst. Daardoor passen de schermen beter in het natuurlijke landschap.

Pad
Vleermuisschermen

Vleermuisschermen plaatsen

Bomen zijn voor vleermuizen belangrijke oriëntatiepunten omdat ze sonargolven van de beestjes weerkaatsen. Als er bomen of hele bossen gekapt worden, bieden vleermuisschermen soelaas. Die schermen vormen dan nieuwe oriëntatiepunten die een alternatieve vliegroute aanduiden.

Zo kunnen de vleermuizen ongestoord blijven jagen. Ook tijdens verbouwingen dient u er rekening mee te houden dat u de wettelijk beschermde vleermuizen een andere vliegroute aanbiedt.

Maatwerk & specials

Maatwerk
Slimme sensoren

Slimme sensoren inzetten om de bezetting in nest- of kraamkasten te meten

Werken op grote hoogte (met een hoogtewerker)

hoogtewerker
Amfibieschermen plaatsen

Alle bovenstaande diensten realiseren we in het kader van mitigatie. Die term betekent dat we kwetsbare diersoorten beschermen en hen van veilige verblijfplaatsen verzekeren als hun huidige bedreigd worden (bv. tijdens verbouwingen).