Bat box “Mark”

V.a. € 29,95V.a. € 24,75 excl. btw

Bat box suitable as summer and mating habitat

Artikelnummer N/A Categorie Tag

Additional information

Weight 2 kg
Which color

Cork "Dark Grey", Cork "Hazelnut", Cork "Sand", Cork "Terra", Standard

Description

Bat box Mark.

The bat box Mark is a unique 2-layer bat box
What makes the box special is the combination of a classic nesting box and scale box in one structure.
The front enclosed area can release its excess heat through mild ventilation which protects against overheating and the approach board has a nice grip layer which facilitates approach and resting. The design focuses on the common dwarf bat and rough-eared bat, but generally lends itself to all building-occupying species.

The 1-hole suspension allows for quick and secure mounting, making the bat box an excellent fit in the bats&birds family that you recognize for smart, quick and thoughtful designs that you quickly assemble.
The cabinet is coated with a durable exterior paint that makes the bat box last for years.

Exterior dimensions:
Width 27 cm
Depth 7 cm
Height 40 cm
Inside: 25×30 cm

Please feel free to contact us for questions or large quantities. 06-52054285

Prices include. btw.

Additional information

Weight 2 kg
Which color

Cork "Dark Grey", Cork "Hazelnut", Cork "Sand", Cork "Terra", Standard

Montageservice

Geniet van onze kastenophangservice. De kasten worden dan onder uw begleiding op de door u aangewezen plaats opgehangen. We hebben daarin al meer dan tien jaar ervaring.

Ook kunt u kasten volledig door ons laten ophangen zonder dat u eraan meehelpt. Houd dan wel rekening met de meerkosten voor een tweede werkkracht.

Interesse in onze montageservice? Vraag die dan nu telefonisch aan en u ontvangt een gedetailleerde offerte. Daarin zitten het uurtarief, de verplaatsingskosten en de eventuele kosten voor een hoogtewerker inbegrepen.

Bij vragen of opmerkingen kan u ons makkelijk telefonisch bereiken op het nummer 0652 – 05 42 85. Wij bieden onze service op beschikbaarheid aan.

Gebouwen vleermuis-
en vogelproof maken

Wij hebben jarenlange ervaring in gebouwen ongeschikt of natuurvrij maken om er vleermuizen en/of broedvogels in te huizen. Dat doen we met behulp van exclusion flaps en ander gereedschap zoals borstels, compriband en doeken. We plaatsen de exclusion flaps op strategische plaatsen en monteren ze per gevelvlak. De afstand tussen de flaps bedraagt gemiddeld 5 m (oftewel één flap per geveldeel).

Qua gebouwen kunnen we zowel monumentale panden als flats en zelfs hele woonwijken natuurvrij maken. Geen project is ons te complex! Bij vragen of interesse kan u telefonisch contact met ons opnemen via het nummer 0652 – 05 42 85. Wij bieden onze service op beschikbaarheid aan.

In onze offertes zitten het uurtarief, de verplaatsingskosten en de eventuele kosten voor een hoogtewerker inbegrepen. Bovendien kan u ontheffingsverzoeken en ecologische nacontroles door ons laten regelen via een derde partij.

Assembly service

Enjoy our cabinet hanging service. The cabinets will then be hung under your supervision at the location you specify. We have over ten years of experience in this.

You can also let us hang up cabinets completely without your help. In that case, please bear in mind the additional costs for a second worker.

Interested in our assembly service? Request it now by telephone and you will receive a detailed quotation. This includes the hourly rate, relocation costs and any costs for a aerial work platform.

If you have any questions or comments, you can easily reach us by phone at 0652 – 05 42 85. We offer our service upon availability.

Making buildings bat-
and bird-proof

We have years of experience in making buildings unsuitable or wildlife-free to house bats and/or breeding birds. We do this using exclusion flaps and other tools such as brushes, compriband and cloths. We place the exclusion flaps in strategic locations and mount them per façade plane. The distance between the flaps is on average 5 m (or one flap per façade section).

In terms of buildings, we can make monumental buildings as well as flats and even entire residential areas nature-free. No project is too complex for us! In case of questions or interest, please contact us by phone at 0652 – 05 42 85. We offer our service on availability.

Our quotations include the hourly rate, relocation costs and any costs for an aerial platform. In addition, you can have exemption requests and ecological follow-up checks arranged by us through a third party.