Peregrine hive (custom made)

€ 1.299,00€ 1.073,55 excl. btw

Custom made peregrine box

Artikelnummer N/A Categorie Tag

Additional information

Description

Peregrine box

This peregrine cabinet is made of aluminum which weathers beautifully with time and is durable.
This allows this cabinet to stand the test of time well in lonely heights and special places where these cabinets are always placed.

the cabinet is always unique and customized for each location. You can measure the cabinet yourself or have it measured.

Comes with 2 bales of round gravel.

delivery time is several weeks.

Montageservice

Geniet van onze kastenophangservice. De kasten worden dan onder uw begleiding op de door u aangewezen plaats opgehangen. We hebben daarin al meer dan tien jaar ervaring.

Ook kunt u kasten volledig door ons laten ophangen zonder dat u eraan meehelpt. Houd dan wel rekening met de meerkosten voor een tweede werkkracht.

Interesse in onze montageservice? Vraag die dan nu telefonisch aan en u ontvangt een gedetailleerde offerte. Daarin zitten het uurtarief, de verplaatsingskosten en de eventuele kosten voor een hoogtewerker inbegrepen.

Bij vragen of opmerkingen kan u ons makkelijk telefonisch bereiken op het nummer 0652 – 05 42 85. Wij bieden onze service op beschikbaarheid aan.

Gebouwen vleermuis-
en vogelproof maken

Wij hebben jarenlange ervaring in gebouwen ongeschikt of natuurvrij maken om er vleermuizen en/of broedvogels in te huizen. Dat doen we met behulp van exclusion flaps en ander gereedschap zoals borstels, compriband en doeken. We plaatsen de exclusion flaps op strategische plaatsen en monteren ze per gevelvlak. De afstand tussen de flaps bedraagt gemiddeld 5 m (oftewel één flap per geveldeel).

Qua gebouwen kunnen we zowel monumentale panden als flats en zelfs hele woonwijken natuurvrij maken. Geen project is ons te complex! Bij vragen of interesse kan u telefonisch contact met ons opnemen via het nummer 0652 – 05 42 85. Wij bieden onze service op beschikbaarheid aan.

In onze offertes zitten het uurtarief, de verplaatsingskosten en de eventuele kosten voor een hoogtewerker inbegrepen. Bovendien kan u ontheffingsverzoeken en ecologische nacontroles door ons laten regelen via een derde partij.

Assembly service

Enjoy our cabinet hanging service. The cabinets will then be hung under your supervision at the location you specify. We have over ten years of experience in this.

You can also let us hang up cabinets completely without your help. In that case, please bear in mind the additional costs for a second worker.

Interested in our assembly service? Request it now by telephone and you will receive a detailed quotation. This includes the hourly rate, relocation costs and any costs for a aerial work platform.

If you have any questions or comments, you can easily reach us by phone at 0652 – 05 42 85. We offer our service upon availability.

Making buildings bat-
and bird-proof

We have years of experience in making buildings unsuitable or wildlife-free to house bats and/or breeding birds. We do this using exclusion flaps and other tools such as brushes, compriband and cloths. We place the exclusion flaps in strategic locations and mount them per façade plane. The distance between the flaps is on average 5 m (or one flap per façade section).

In terms of buildings, we can make monumental buildings as well as flats and even entire residential areas nature-free. No project is too complex for us! In case of questions or interest, please contact us by phone at 0652 – 05 42 85. We offer our service on availability.

Our quotations include the hourly rate, relocation costs and any costs for an aerial platform. In addition, you can have exemption requests and ecological follow-up checks arranged by us through a third party.